2017-EUS: Sınav Kitapçıklarının, Soruların ve Aday Cevaplarının Görüntülenmesi

1 Ekim 2017 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-EUS) adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr  üzerinden 23 Ekim 2017 tarihinde saat 11:00’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Okumaya devam et 2017-EUS: Sınav Kitapçıklarının, Soruların ve Aday Cevaplarının Görüntülenmesi

2017 EUS Sınav Sonuçları Açıklandı

1 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2017-EUS) değerlendirilme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları,19 Ekim 2017tarihinde saat: 17:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

2017 EUS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!

01 Ekim 2017 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-EUS) Temel Soru Kitapçığı,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 3 Ekim 2017 tarihinde saat 14:00’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2017-EUS Sınava Giriş Yerleri Açıklandı!

1 Ekim 2017 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017-EUS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 14:00’den itibaren edinebileceklerdir.

DİKKAT!
2017-EUS, saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Temel Kurallar

2017 EUS Kılavuzu Önemli Noktalar!

 • SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ
  SINAV TARİHİ :
  24 Eylül 2017
  BAŞVURU TARİHLERİ : 12-20 Temmuz 2017 (Ücret ödeme için son gün, 21 Temmuz 2017)
  SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.00, 135 dakika
  SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL
  BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL
  GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2017 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
  GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 225,00 TL
 • Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da  yapılacaktır. Sınav saat 10.00’da başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
 • TERCİH İÇİN MEZUNİYET VE DİL PUAN ŞARTI
 • EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Adayların bu belgelerinin noter onaylı suretini, dilekçe ekinde tercih süresi bitmeden ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekir.) şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi dikkate alınır
 • EUS BAŞVURU ŞARTLARI
  Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar EUS’a başvurabilirler:
  a) Eczacı olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.
  b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
  c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
  d) Burstan doğan mecburi hizmeti bulunması halinde bu mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.
  Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Sağlık Bakanlığında çalışan adaylar için dikkat;
  Hâlen Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.
 • Uzmanlık öğrencisi; eczane açamaz ve işletemez, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili fakülte tarafından ilişiği kesilir.
 • KONTENJANLAR
 • SINAVIN SORU KAPSAMI
 • TERCİH YAPMA ŞARTI
  İlgili Yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrası gereği EUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için eczacı olma şartı aranır.
 • TERCİH TABAN PUAN
  EUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45’den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
 • KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER
  Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.Yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ilgili kurumların ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanacaktır.Eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı adına eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler. Sağlık Bakanlığı adına eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar; ÖSYM’nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Gelen Servisi Mithatpaşa Caddesi No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresine APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneğine, açıklamalara “http://www.euk.saglik.gov.tr” internet sayfasından ulaşılabilecektir. Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için yerleştirildikleri üniversiteye değil öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir. ÖSYM’nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.
 • 2017 EUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN…
 • 2017 EUS FORUMLARI İÇİN TIKLAYIN…

Okumaya devam et 2017 EUS Kılavuzu Önemli Noktalar!

2017- EUS Başvuruları Başladı!

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017- EUS), 24 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.  Sınava başvurular, 12-20 Temmuz tarihleri arasında alınacaktır.